इमर्जन्सी फंड – तुम्हाला त्याची गरज का आहे? Emergency Fund in Marathi

Importance Of Emergency Fund in Marathi

थोडा थोडा करून आपण जमवलेला पैसा अश्या आर्थिक संकटांमध्ये अचानक खर्च होऊन जातो आणि आर्थिक जीवनात आपण केलेली प्रगती अगदि थोड्याचं वेळात नाहीशी होते – अश्या घटना टाळण्यासाठी योग्य आर्थिक नियोजनाची नितांत आवश्यकता प्रत्येकालाच आहे.